Ympäristöaloite

24.10.2016

Keiteleen kunnanhallitukselle

ALOITE KEITELEEN KIRKONKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖNHOIDON PARANTAMISESTA JA YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISESTÄ VIIHTYISÄMMÄKSI JA TOIMIVAMMAKSI


Monet keiteleläiset ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota Keiteleen kirkonkylän seudun ympäristönhoidon heikkoon tasoon.
Myös Keitele-Seuralle on tullut toivomuksia,
että yrittäisimme vaikuttaa asioiden korjaamiseksi.

Tähän aloitteeseen on koottu asioita, joihin toivotaan parannusta sekä ehdotuksia muutamien kohteiden kehittämiseksi siten, että ne palvelisivat ihmisten liikkumistarpeita ja kohentaisivat kylän ilmettä.

 Istutusten hoito

Istutusten hoito on ollut kuluneena kesänä täysin retuperällä. Pensaat ovat olleet kitkemättä eikä paleltuneita ja kuolleita kasvustoja keväällä siistitty. Nyt syksyllä kunta on alkanut kunnostaa paikkoja, mikä on tietysti myönteistä. Toivottavasti tulevina kesinä paikat saadaan pidettyä kunnossa.

Kulkuväylien siisteys ja turvallisuus

Kävely- ja pyöräteiden kunnossa on paikoin toivomisen varaa. Olisi hyvä, jos hiekka, lehdet ja roskat puhdistettaisiin kulkuväyliltä aika ajoin. Paikoin ne ovat jopa liukkaita, kun lehtiä tai neulasia on kertynyt tielle paksu kerros. Väylien varsilla on myös huonokuntoisia tai täysin kuolleita puita, jotka ovat paitsi ikävännäköisiä, myös vaarallisia.

Roskat on suurelta osin saatu kerättyä kevään talkoilla, ja aivan kylän keskustasta kunnan työntekijät keräävät niitä pitkin kesää, mutta olisi hyvä, jos roskien puhdistaminen ulottuisi vilkkaimpien lenkkiteiden varsilla kauemmaksikin. Esimerkiksi Vesannontien ja Pielavedentien varsille roskaa kertyy jatkuvasti.

Koulun aita ja liikennemerkit

Koulun aita on jäkälän ja homeen peitossa, samoin jotkin liikennemerkit ja kyltit. Jotkin liikennemerkit ovat vinossa tai rikki. Nämä kaikki olisi hoidettava siistiin kuntoon. Kunnan kannattaa muistuttaa tarvittaessa myös Ely-keskusta, mikäli sen hallinnoimat liikennemerkit ovat päässeet huonoon kuntoon.

Lossisaareen on rakennettu uusia liikuntapaikkoja, ja Lossisaaressa ja pappilan rannassa on hyvät uimarannat, mutta kyläln keskustassa ei ole näihin paikkoihin ohjaavia opasteita. Kesäaikaan liikkuu paljon ihmisiä, jotka eivät näitä paikkoja tunne, joten opasteet olisivat tarpeen.

Kolmion varrelle paremmat maisemat

Viitasaarentien, Vesannontien ja Teollisuustien muodostama kolmio on hyvin suosittu ulkoilureitti. Maisemat vain ovat aika ikävännäköisiä Teollisuustien puoleisessa päässä. Toivoisi ainakin, että multakasat Vesannontien ja Teollisuustien kulmassa olevalla tontilla siistittäisiin. Varmasti hyvä olisi myös, jos kevyen liikenteen väylät ulottuisivat kauemmaksi, mieluiten koko lenkin ympäri tai ainakin Teollisuustielle asti.

Vihernotkelma

Keiteleen kunta on teettänyt vuonna 1999 Pöyry Oy:llä suunnitelman kirkonkylän alueen kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy ns. Vihernotkelma. Se olisi ulkoilureitti, joka lähtisi Koutakaarteesta, kulkisi Ystävyydenpuiston halki ja jatkuisi Keiteleentien toisella puolella koulun ja urheilukentän välistä Lepolantien yli ja halki Äimetyn notkelman vene-ja mattorantaan asti. Matkan varrelle on suunniteltu maisemapeltoja ja lintukosteikko. Lepolantien vieressä olevalle pellolle oli suunniteltu lasten liikennekaupunki.

Reitti olisi varmasti mieluinen ulkoilijoille, ja sen toteuttaminen parantaisi kylän maisemia merkittävästi. Puskittunut joutomaa siistiytyisi ja tulisi hyötykäytöön. Ystävyyden puisto tulisi parempaan käyttöön, kun se yhdistettäisiin sillalla seuraavaan tonttiin. Samalla entisen Sale-kaupan tontti tulisi laitettua asialliseen kuntoon. Lasten liikennekaupunki ehkä olisikin hyvä perustaa Salelta tyhjäksi jääneelle tontille. Äimetyn pehmeään maaperään olisi varmaankin hankalaa ja kallista rakentaa teitä, mutta reitin voisi niiltä osin rakentaa pitkospuista.

Toivomme kunnan ottavan Vihernotkelma-suunnitelman toimintaohjelmaansa ja käynnistävän tarvittavat neuvottelut maapohjan omistajien kanssa.

Kulkuväylä Pajapellon asukkaille

Taajama-alueen karttoihin on merkitty kevyen liikenteen väylä, joka kulkisi Pajapellon alueen keskeltä ja jatkuisi ojan yli Pielavedentielle. Tätä väylää ei ole kuitenkaan olemassa. Se olisi silti tarpeen ainakin siltä osin, että Sepäntieltä pääsisi suoraan Pielavedentielle, mikä suoristaisi matkaa esimerkiksi S-markettiin. Nykyään on olemassa epävirallinen, mutta ahkerassa käytössä oleva polku Sepäntie 6:n ja Sepäntie 8:n välissä, mutta se on hankala ja liukas talvella ja kesälläkin sadesäällä. Karttaan merkitty polku kulkisi Sepäntie 8:n ja Sepäntie 10:n välistä, ja siihen se olisi tiettävästi mahdollista rakentaa.

Valistus

Keiteleläiset osaavat kierrätyksen kohtalaisen hyvin, eikä roskaamistakaan esiinny aivan valtavasti. Kuitenkin joskus näkyy esimerkiksi paperinkeräyskonttiin laitetun muovia, eivätkä kaikki näytä tietävän, että esimerkiksi maitopurkit voi kierrättää kartonginkeräykseen.

Viime talvena Työrukkasessa oli puhetta kierrätyskoulutuksesta. Ylä-Savon jätehuolto olikin juuri noihin aikoihin järjestämässä koulutusta uusista jätehuoltomääräyksistä, mutta tuo koulutus ei saavuttanut kovin laajaa joukkoa. Olisi hyvä, jos saataisiin järjestettyä niin kattava valistus kaikille kuntalaisille, että Keiteleestä tulisi kierrätyksen mallikunta.

Kolmannen sektorin yhteistyö

Tiettävästi kunnassa on mietitty, miten kolmas sektori voisi olla mukana ympäristönhoitoasioissa. Keitele-Seura kannattaa ajatusta lämpimästi. Monilla paikkakunnilla on esimerkiksi puistokummitoimintaa tai muistomerkkien "adoptointia". Myös kertaluonteisia toiminnan kohteita löytyy varmaan runsaasti.

Toivomme, että kunta jatkaa keskustelua näistä asioista ja kutsuu kolmannen sektorin toimijoita mukaan yhteistyöhön. Olemme valmiit mahdollisuuksiemme mukaan ideoimaan ja olemaan mukana kehittämässä ympäristöä ja pitämässä siitä huolta sekä levittämässä ympäristöstä huolehtimisen kulttuuria.

Keiteleellä 24.10. 2016

Keitele-Seuran hallitus ja ympäristötoimikunta