Toimintakertomus 2019

01.03.2020

Mitä kaikkea tuli tehtyä vuonna 2019 ja mitä vielä jäi tekemättä


TOIMINTAKERTOMUS 2019 - Keitele-Seura ry

Syyskokouksessa 2018 valittu hallitus järjestäytyi 8.1.2019.

Keitele-Seuran hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat Anna Maija Kekki (puheenjohtaja), Päivi Koivuluoma (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Marita Kananen, Kaisa Leena Välipirtti, Nina Niskanen, Eero Ryhänen ja Kari Väisänen (kotisivuvastaava).

Rahastonhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Heikki Suomala.

Hallitus kokousti järjestäytymisensä lisäksi 19.2, 28.2, 9.4, 7.5, 11.6, 25.7, 26.9, ja 12.11. Kevätkokous pidettiin 7.5., syyskokous 10.12.

Vuonna 2019 toimikuntiin kuuluivat (koollekutsujat lihavoituina):

Rakennustoimikunta: Päivi Koivuluoma, Anna Maija Kekki Eero Ryhänen ja Pentti Nykänen

Ympäristötoimikunta: Anna Maija Kekki, Hilkka Nousiainen, Eila Nuutinen, Pentti Nykänen

ja Tuulikki Väisänen

Perinnetoimikunta: Marita Kananen, Erkki Kahila, Anna Maija Kekki, Helena Suomala,

Matti Saastamoinen ja Kari Väisänen

Toimikuntia ei yrityksistä huolimatta saatu vielä vuoden 2019 aikana saman pöydän ääreen.

Puheenjohtaja oli heti alkuvuodesta yhteydessä kuntaan pappilan vuokrasopimuksen jatkoa käsittelevän palaverin ajankohdasta. Tapaaminen saatiin sovittua helmikuun 11. päiväksi. Tapaamisessa oli läsnä Keitele-Seurasta puheenjohtaja Kekki ja sihteeri Koivuluoma, kunnasta kunnanjohtaja, teknisen toimen edustus sekä valtuuston jäseniä. Tavoitteena oli saada pappilalle pitkä vuokrasopimus, jotta erilaisten avustusten hakeminen helpottuisi. Leader-rahoitus edellyttää vähintään 10 vuoden sopimusta. Puheenjohtaja Kekki oli yhteydessä toukokuun puolivälissä Ylä-Savon Veturiin ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Tuhkaseen Pappilan vuokrasopimusasiasta. Kunnanhallitus päätti jatkaa vuokrasopimusta 3.6.2019 pitämässään kokouksessa vuoden 2031 loppuun.

Tammikuussa puheenjohtaja Kekki oli mukana kunnan järjestämässä liikuntareittien suunnittelua koskevassa tiedotus- ja kuulemistilaisuudessa. Keitele-Seura osallistui myös 26.1 pidetyille hyvivointimessuille. Esiteltiin seuran toimintaa ja tarjottiin messuvieraille kokkelipiimää sekä kaurasipsejä. Sihteeri oli estynyt osallistumasta tapahtumaan henkilökohtaisista syistä.

15. helmikuuta tehtiin nuorisotilojen yökahvilan valvontavuoron aikana nuorille kysely ystävistä, harrastuksista ja tulevaisuudentoiveista. Valvontaan osallistuivat puheenjohtaja Kekki ja sihteeri Koivuluoma. Vastauksia kyselyyn saatiin myös myöhemmin nuoriso-ohjaaja Emmu Nousiaisen valvontavuorolla. Vastauksista ilmeni, että kaikille ystävät olivat tärkeitä ja lähes kaikilla oli riittävästi sekä kavereita että harrastusmahdollisuuksia. Kaupunkiympäristö näytti olevan suosiossa tulevaisuuden asuinpaikkana.

Helmikuun kokoukseen oli tarkoitus saada mukaan muiden yhdistysten edustajia, joilla mahdollisesti olisi samoja kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita Keitele-Seuran kanssa. Tavoitteena oli viritellä yhteistyökuvioita erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Kukaan kutsutuista ei kuitenkaan päässyt tulemaan.

Kunnan hyvinvointirukkasessa 26.2. olivat paikalla Kekki ja Koivuluoma.

Veturin Tapahtumatonnia päädyttiin hakemaan viimeisen hakupäivän 28.2. iltana sähköposti/etäkokouksen päätöksellä 100 kuvaa, 100 tarinaa -kirjan julkaisuun. Hakemiseen innostivat kalevalajuhlaan osallistuneet yhdistystoimijat. Apurahaa ei kuitenkaan myönnetty.

Maaliskuussa yritettiin saada rakennustoimikunta koolle pappilaa koskevissa asioissa. Muiden jäsenten estyttyä tapaamisesta puheenjohtaja ja sihteeri pitivät palaveria muista asioista. Mietittiin mm. kirkkoveneen mahdollista liikennettä kesällä. Suunniteltiin tilaussoutuja Lossisaareen ja Hietalaan sekä maksullista eväsretkeä lähisaareen.

Yhdistysten jäsenrekisteri- ja tietosuojakoulutus oli Keiteleen kirjaston Talligalleriassa 21.3. Siihen osallistuivat sekä puheenjohtaja että sihteeri.

Tietosuojaselosteesta tehtiin lähes valmis versio, jonka viimeistely siirtyi seuraavalle vuodelle. Selosteen rungon laati hallituksen juristijäsen Kaisa Leena Välipirtti.

Huhtikuussa jäsenille postitettiin jäsenkirje jäsenmaksulappuineen sekä kutsu kevätkokoukseen. Samassa yhteydessä pyydettiin jäsenten suostumus jäsenkirjeiden lähettämiseen tarvittavien henkilötietojen tallentamiseen.

19.4 Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitosta ilmoitettiin, että Keitele-Seura voi käyttää kirkkoveneen korjaukseen myönnetyn avustuksen käyttämättä jääneen loppurahan kirkkoveneen tuleviin korjauksiin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kutsut kevätkokousta edeltävään toimikuntien yhteistapaamiseen lähetettiin toimikuntien jäsenille 30.4.

Roskatalkoot pidettiin 8. toukokuuta entiseen tyyliin iltapäivällä siten, että huoltopiste oli koululla. Mukana suunnittelussa ja huoltopisteellä oli myös liikunnanohjaaja Kalle Tenhunen. Väkeä oli vähänlaisesti, mutta tehtiin myös ilahduttava huomio, että samoilta matkoilta saatu saaliskin oli pienentynyt. Roskatalkoita halutaan tulevaisuudessa kehittää siten, että saataisiin mukaan enemmän ja monenikäistä väkeä.

Puheenjohtaja Kekki on ollut mukana ideoimassa historiakävelyjä Keiteleen keskustaajaman alueelle. Sirpa Tynin koolle kutsumassa suunnitteluillassa kirjastolla 20.5 oli läsnä 7 henkilöä. Työryhmä suunnitteli kävelyreittejä ja sai työstettyä suurimman osan kohteista kertovista teksteistä valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Hietalan maalaismarkkinat jätettiin tältä vuodelta väliin.

Keitele-Seuran kirkkovenevastaavaksi lupautui Keitele-Seuran jäsen Pentti Nykänen.

Juhannuskokko jäi juhannuksena polttamatta metsäpalovaroitusten takia. Kokko poltettiin "venetsialaisten" aattona, perjantaina 30.8.

Sunnuntaina 23.6 oli lomalaisten kirkkopyhä. Keitele-Seuran muualla asuvia jäseniä oli avustamassa jumalanpalveluksessa ja Keitele-Seuran tarjoamat kirkkokahvit juotiin tuulisen sään vuoksi sisällä kirkossa.

Torilauantai 20.7. toteutettiin yhteistyössä Keiteleen eläkeläiset ry:n kanssa. Keitele-aiheinen tietokilpailu, johon olivat keksineet kysymyksiä Eero Ryhänen, Jaana Väisänen sekä Anna Maija Kekki, keräsi runsaasti osanottajia ja tuotti mukavaa toritunnelmaa sekä valistusta itse kullekin. Rahallinen tulos päivästä oli hyvä.

Perjantaiksi 26.7 suunnitellulle maksulliselle veneretkelle ei ilmoittautunut osallistujia. Sen sijaan väkeä kutsuttiin muuten soutelemaan, ja sopiva joukkue tulikin paikalle, mutta kun vene työnnettiin vesille, se oli talven jälkeen ravistunut ja vuoti niin paljon, että vesille ei lähdetty. Vene jätettiin likoamaan, ja parin päivän jälkeen se ei enää vuotanut. Yksi seurue kävi soutamassa ja oli tyytyväinen kokemukseensa.

Reijo Laukkanen ja Juhani Kolari Keiteleen eläkeläiset ry:stä sekä Anna Maija Kekki tekivät kolme heinäseivästä koristeeksi kylän keskelle niittymaisemaan. Seipäät olivat pystyssä vielä Keitele-päivän aikaan 27.7. Myöhemmin Kekki kävi niittämässä lupiininkukkia ja totesi, että niityn lajisto on runsastunut. Kukkivia kasvilajeja oli noin 30 sekä noin 10 eri heinälajia. Keitele-Seuran järjestämä pienimuotoinen heinänteko aiempina vuosina on ilmeisesti muuttanut aluetta niittymäisemmäksi.

Pappilalla suunniteltiin alettavan pitää talkoita keskiviikkoisin elokuun alusta lähtien. Talkoovakuutusta selviteltiin alustavasti. Huomattiin kuitenkin, että pappilan puretun lattian päälle tulisi ensin rakentaa turvalliset kulkuväylät, jotta perällä olevan purkamattoman osan purkamista voitaisiin aloittaa. Lattian ja telineiden rakentajaa ei kuitenkaan löytynyt, ja siksi talkootoiminnan järjestäminen siirtyi seuraavalle vuodelle. 7.8 Pappilalla käydessään Kekki ja Koivuluoma havaitsivat, että sisällä oli käyty. Tavaroita oli rikottu ja tungettu kuistille. Molemmista sivuovista sekä kivijalan luukusta oli menty sisälle ja toisen sivuoven lukko oli hävinnyt. Asiasta oltiin yhteydessä myös kouluun. Oveen hankittiin uusi lukko ja luukkuun tukevampi salpa.

Pappilan pihalle ja ympäristöön suunniteltiin tulevaa kesää varten perinnepäivää sekä pieniä että isoja varten. Siihen ajateltiin pyytää mukaan esim. MLL:ää ja muita yhdistyksiä.

Rantametsää haluttaisiin raivata niin, että siitä tulisi turvallinen vaikkapa lasten leikkipaikaksi. Tätä aiotaan suunnitella Ankkurinapin väen sekä myös varttuneempien lasten ja nuorten kanssa. Varainkeruun muodoksi harkittiin myös ravintolapäivän pitämistä silloin tällöin tai vaikka jonkin tapahtuman yhteyteen.

Anna Maija Kekki otti hyvinvointirukkas-kokouksessa 17.9. puheeksi aiemmin Pielavesi-Keitele -lehdessä esittämänsä ajatuksen, että koululaiset, esimerkiksi peruskoulun päättävät ysiluokkalaiset, istuttaisivat kotikuntaan puita. Niitä voitaisiin aluksi istuttaa vaikkapa Ystävyyden puistoon, jonka nimi olisikin syytä vaihtaa alkuperäiseksi Lüneburgin puistoksi. Muitakin paikkoja puunistutukselle varmaan löytyy. Koulu on myönteinen puunistutusajatukselle ja suunnittelee sopivaa toteutustapaa. Rukkasessa paikalla olleet Veturin edustajat olivat juuri esitelleet tarjolla olevia Into-matka-apurahoja ja kehottivat keiteleläisiä hakemaan rahaa ja matkustamaan vaikkapa Keiteleen vanhaan ystävyyskaupunkiin Lüneburgiin.

27.9, syyskuun kokouksen jälkeisenä päivänä, päätettiin sähköpostiäänestyksellä osallistua 100 eurolla 140-vuotiaalle Keiteleen kunnalle annettavaan taululahjaan, jonka Eero Ryhänen oli järjestänyt. Muita osakkaita lahjassa olivat mm. Keitele Group ja Sepa Oy. Ryhänen ja Kekki olivat Keitele-Seuran puolesta luovuttamassa lahjaa Keiteleen 140-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kirkkoveneen teloilleveto oli tarkoitus suorittaa 30.9, mutta paikalla ei ollut riittävästi ihmisiä painavan veneen vetämiseen. Veden pinnan ennätyksellinen alhaisuus vaikutti asiaan. Kirkkovene vinssattiin teloille lokakuun alkupuolella.

100 kuvaa, 100 tarinaa -kirja ilmestyi 23.10. Sirpa Tyni ja Anna Maija Kekki pitivät julkistamistilaisuudessa puheenvuorot omista osuuksistaan kirjahankkeen parissa. Kari Väisänen oli sairauden vuoksi estynyt osallistumasta tilaisuuteen.

Syyskuun kokouksessa itäneestä ajatuksesta kirjallisuustapahtuman järjestämisestä kiinnostui mm. kunnan nuorisotoimi. Ensimmäiset tapahtuman ideointiin liiittyneet palaverit pidettiin 26.11 sekä 4.12. Yhteistyökumppaneiksi tapahtumatiimiin valikoituivat puheenjohtaja Kekin ja sihteeri Koivuluoman ohella Leppäselän kylätoimikunnan Tuula Leppänen ja Vuonamo-Viinikkala-Hemminki -kylätoimikunnan Sirpa Tyni, jotka ovat molemmat myös Keitele-Seuran jäseniä, sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Soile Kokkonen ja kunnan nuorisotyöntekijä Emmu Nousiainen. Vielä vuoden 2019 loppupuolella tapahtumaan saatiin sovituksi esiintymään lavarunouden Suomen ja Ruotsin mestari Solja Krapu-Kallio sekä kuopiolainen rap-artisti Niko Nova. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään 12.-13.6.2020.

Keitele-Seura päätti jättää väliin myös Keiteleen Yrittäjien joulunavaukseen osallistumisen. Pitkäaikainen Keitele-Seuran rahastonhoitaja Heikki Suomala ilmoitti marraskuussa jättäytyvänsä tehtävästä. Syyskokoukseen osallistujia hemmoteltiin riisipuurolla, kahvilla ja marmeladileivonnaisilla.

13.12 Koivuluoma ja Kekki kävivät Pielavesi-Keitele-lehden toimituksessa tiedottamassa tulevista suunnitelmista sekä mm. puheenjohtajan vaihtumisesta.