Toimintasuunnitelma 2020

Painopisteet vuonna 2020

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Keitele-Seura keskittyy vuonna 2020 erityisesti jäsenhankintaan ja varainkeruun kehittämiseen. Jäsenille suunnitellaan kerran tai kaksi vuoden aikana pidettäviä yhteisiä jäseniltoja sekä mahdollisesti pienimuotoisia jäsenetuja.

Selkeytetään myös yhdistyksen toimijoiden vastuita ja toimintaperiaatteita tapahtumiin osallistumisen ja niiden järjestämisen osalta.

Tapahtumia ja muuta toimintaa

Keväällä pidetään entiseen tapaan roskatalkoot. Tällä kertaa yritetään saada kunnan toimijoita mukaan (mahdollisesti koulu ja liikuntatoimi) yhteisen asian puolesta. Tuodaan esille mahdollisuus kierrätysinfon tai ympäristöpäivän järjestämisestä koululaisille ja/tai asiasta kiinnostuneille. Ympäristöinfoa pitämään voidaan pyytää Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ympäristöneuvoja-tiedottajaa.

Keitele-Seura on suunnitellut järjestettäväksi kirjallisuus- ja sanataidetapahtuman kesäkuun alkupuolella 2020. Alustavaa yhteistyötä on tehty jo vuoden 2019 lopulla Keiteleen nuorisotoimen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita pyydetään mukaan tapahtuman pääkohtien selvittyä.

Juhannuskokon kasaus ja poltto oheisohjelmineen järjestetään jossain muodossa yhdessä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Lomalaisten kirkkopyhä järjestetään aiempien kesien tapaan yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Kirkkovenesoutuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Keväällä kirkkovene korjaus- ja kunnostusarvioidaan uudelleen ja korjataan katselmuksessa todetut viat. Kunnostuksen voisi toteuttaa myös perinteisestä kunnostuksesta kiinnostuneiden yhteistyönä.

Kulttuuriretki voidaan järjestää resurssien mukaan.

Myös toripäivä voidaan pitää, jos työvoimaa löytyy riittävästi.

Loppukesälle alustavasti suunniteltu perinnetapahtuma toteutetaan, mikäli yhteistyöhalukkuutta ja innostuneisuutta asiaa kohtaan löytyy myös muista yhdistyksistä.

Muita tapahtumia ja hankkeita

Alkuvuoden aikana selvitetään perusteellisesti pappilan osatyöprojektien kustannukset sekä kaikki mahdolliset rahoitusratkaisut. Suunnitelmien mukaisesti käytetään pappilaa varten kerätyt rahat sisällä olevien rakenteiden purkamiseen. Kengitykseen, kivijalan korjaukseen, seinähirsien uusimiseen ja yläpohjan eristeiden poistoon sekä katon korjaukseen tarvitaan vielä paljon ulkopuolista rahoitusta, josta vain osa voidaan hakea Ylä-Savon Veturilta. Remontissa edetään varojen ja voimien mukaan, kun suunnitelma kustannusselvityksineen on tehty ja tarvittavista turvallisuustekijöistä on huolehdittu.

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Ollaan yhteydessä muihin yhdistyksiin ja etsitään mahdollisuuksia yhteistyöhön. Tarpeen ja voimavarojen mukaan voidaan osallistua esimerkiksi perinteiden tallentamiseen ja esillä pitämiseen. Myös nuorisotilojen valvontavuoroja voitaneen tarvittaessa hoitaa, mikäli sitoituneita osallistujia tähän löytyy riittävästi.

Seurataan kunnallista päätöksentekoa, pyritään ottamaan selvää aiotuista hankkeista ja tehdään tarvittaessa aloitteita ja esityksiä. Pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kuntalain suomien mahdollisuuksien mukaisesti. Voisimme ehdottaa esimerkiksi kuntalaisraatien perustamista. Tutustutaan uuteen kunnanjohtajaan.

Tiedottaminen

Keitele-Seura tiedottaa toiminnastaan tapahtumien yhteydessä, paikallislehdessä, kotisivuilla, kunnan sivuilla ja facebookissa sekä seinäilmoituksin ja jäsenkirjein. Pyritään kehittämään tiedottamista entistä kattavammaksi ja näkyvämmäksi.

Viimeistellään tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste ja siihen liittyvät käytännöt.