YHDISTYS

Toimintaperiaatteemme ja toteuttamismuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotiseudun kaikinpuolista kehittämistä paikallisten erityispiirteiden pohjalta, edistää elinympäristön laadun parantamista ja ihmisten viihtyvyyttä, perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista, lisätä kotiseututietoutta, ylläpitää kotiseutuhenkeä, voimistaa omatoimisuutta, vaalia ja edistää kotiseudun kulttuureja.

Toiminnan toteuttamismuodot

Yhdistys toimii alueensa etujen puolustajana, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Se tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille sekä toimii alueensa asukkaiden yhteisöjen yhdistäjänä ja etujen valvojana sekä seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä.

Yhdistys harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää toimintaa, tukee museotoimintaa ja paikallista kotiseutuarkistoa ja ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja, järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä.

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa

.